Importance of Kerf Cutting Loss

Importance of Kerf Cutting Loss

Importance of Kerf Cutting Loss

Kerf alevli kesmede kesme kaybıdır. Kerf ne kadar az ise o kadar iyidir. kerfin fazla olması rulo ömürlerini azaltıp temizlik ve bakım gereksinimini, durüşleri arttırır. Kerf; aşağıdaki parametrelere bağlıdır:

  • kesme memesinin tasarımı
  • kesme memesinin numarası, büyük nolu memede kerf artar
  • kütük/blum kesiti. Kütük/blum/slab kesiti (kalınlığı) artınca daha büyük meme kullanılacağından kerf artar
  • kesme için gerekli gaz, oksijen debilerinin doğru ayarları. Gerekenden fazla gaz ve oksijen basıncı kerfi arttır
  • Torç hızının doğru ayarı. Nominal hızdan daha düşük hızlarda kerf artar
  • Sürekli döküm makinasının ve torç arabasının bakımının düzgün yapılması. Şalomanın sallanması veya döküm yolunun sarsılması kerfi arttırır, kesim yüzeyini bozar  

Bu çalışma kerfin önemini anlatmak için 6 yollu alevli kesme makinasında 150x150 mm kütük kesimi sırasında kerfin 1 mm azaltılmasının yıllık bazda getireceği tasarrufun Ocak 2022 cari değerlerde hesaplanması için yapılmış olup, diğer kesitler için de hesaplama konusunda da yol gösterecektir.